Copayba - Construcció d'habitatges a Girona

Copayba porta a terme activitats de construcció constants i variades. L'àmplia experiència del nostre equip humà proporciona una garantia per a la qualitat de les obres.