Activitats

Des de la seva fundació, l'any 1968, les activitats constructores han estat contínues i molt variades.

Per això la dilatada experiència de l'equip humà que forma l'empresa és una garantia de la qualitat de les obres.

Tenim cura de l'execució de tots els treballs de l'obra i de la bona coordinació de tots els industrials, per aconseguir els acabats de la millor qualitat possible.

Disposem d'un parc de maquinària adequat a les necessitats i estem al dia en les noves tecnologies de la construcció.

 

GUARDONS


L'any 1990 vàrem obtenir, en qualitat de constructors, un PREMI FAD d'arquitectura i d'interiorisme en l'apartat d'Edificis de Nova Planta d'ús Privat, per l'edificació de Casa SALGOT a la urbanització Vista Alegre del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Uns anys més tard, vàrem ser declarats finalistes en els PREMIS FAD 2007 en l'apartat d'Arquitectura, per la intervenció en l'edificació CASA NÚRIA AMAT, en la qual la nostra empresa va participar com a constructora.

 

CLASSIFICACIÓ


COPAYBA 2000 S.L.U. figura inscrita com empresa d'obres, en el Registre Oficial d'Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa depenent del Ministeri d'Hisenda d'Espanya.

També forma part de la Unió d'Empresaris de la Construcció de les comarques gironines (U.E.C.) des de la seva fundació el 1978.